Jakie są zarobki radnego powiatu?

Zarobki radnego powiatu – od czego zależą?

Przede wszystkim warto określić, od czego zależy dieta radnego powiatu? Co wpływa na to, ile pieniędzy otrzyma radny powiatu? Niektórzy stwierdzą, że to stała kwota, która wypłacana jest każdemu, kto zasiada w radzie powiatu. Jednak takie stwierdzenie nie jest poprawne, a dieta za każdym razem ustalana jest na podstawie kilku aspektów.

 

Jakich dokładnie? Przede wszystkim wysokość diet, które przysługują radnemu powiatu, nie mogą przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2.4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

W 2022 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. To jednak nie wszystko, ponieważ przy ustalaniu diety brane jest również pod uwagę to, ile mieszkańców ma dany powiat.

Ile zarabia radny powiatu?

Ile dokładnie zarabia radny powiatu? Ostatnie zmiany przepisów oraz podniesienie diet radnych sprawiło, że w 2022 roku maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu powiatu w ciągu miesiąca łącznie może wynieść 4294,61 zł i na tyle może liczyć radny, którego liczba mieszkańców powiatu przekracza 120 tysięcy mieszkańców.

 

Radnemu powiatu przysługują miesięczne diety w maksymalnej dopuszczanej przepisami wysokości jeżeli powiat liczy sobie ponad 120 tys. mieszkańców. Tam, gdzie liczba mieszkańców mieści się w przedziale:

  • 60-120 tys. – dieta nie może przekroczyć 85 proc. wspomnianej kwoty czyli 3650,42.
  • poniżej 60 tys. mieszkańców – równowartość 70 proc. maksymalnej kwoty, czyli 3006,23.

FAQ

Ilu radnych jest w radzie powiatu?

W powiatach do 40 tys. mieszkańców w skład rady powiatu wchodzi 15 radnych oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 29 radnych.

Gdzie mogę kandydować?

Powinieneś sprawdzić w urzędzie gminy w danym powiecie, czy jesteś wpisany do rejestru wyborców. Każdy obywatel polski, który posiada zameldowanie na pobyt stały w tej gminie położonej w danym powiecie, będzie wpisany do rejestru wyborców z urzędu. Jeśli stale zamieszkujesz w gminie położonej w danym powiecie bez zameldowania na pobyt stały, możesz być dopisany do rejestru. Złóż w tej sprawie w urzędzie gminy położonej w danym powiecie pisemny wniosek. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz PESEL . Do wniosku dołącz kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację, w której podasz swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania.

Kiedy wygasa mandat radnego?

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności, wyboru na wójta lub niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Gdzie przeczytam więcej o samorządzie gminnym?

Większość przepisów dotyczących samorządu reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Co robi radny powiatu?

Członków rady powiatu, podobnie jak i członków rady miasta, określa się mianem radnych. Radny jest przedstawicielem lokalnej społeczności, która prawdę mówiąc, sama umieszcza go na danym stanowisku poprzez wybory i referendum powiatowe. Zajmowane stanowisko nakłada na niego pewne uprawnienia, ale i obowiązki, z którymi musi się zmierzyć. O czym dokładnie mowa? Tego dowiesz się z poniższego tekstu, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Kto może zostać radnym powiatu?

Stanowisko radnego powiatu marzy się wielu osobom. Tobie również? Nie wiesz jednak, kto może zostać radnym powiatu? A może liczysz na informacje, które pomogą Ci rozwiać wszystkie wątpliwości? Znajdziesz je w poniższym tekście, więc koniecznie zapoznaj się z jego treścią!

Jakie ograniczenia ma radny?

Wiele osób wychodzi z założenia, że osoby zasiadające w radzie powiatu mają tylko same przywileje i mogą liczyć na to, że dzięki zajmowanej pozycji ułatwią sobie życie. Jednak nie jest to prawdą, a zasiadanie w radzie powiatu wiąże się z wieloma ograniczeniami. Czego dokładnie nie może radny powiatu? Jakie ograniczenia na nim spoczywają? Okazuje się, że jest tego trochę, a poniżej omawiamy najważniejsze aspekty. Koniecznie się z nimi zapoznaj!

Jak wyglądają wybory do rady powiatu?

Wybory do rady powiatu nie są nowym zagadnieniem, a mimo to wciąż stanowią źródło pytań i wątpliwości. Kto może brać udział w wyborach do rady powiatu? Jak wybory wyglądają w praktyce i jak wygląda liczenie głosowania? To pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w poniższym tekście, więc zachęcamy do zapoznania się z jego treścią!

Ważne liczby

Kadencja rady powiatu
0 lat
Wiek prawa wyborczego
0 lat
Liczba powiatów w Polsce
0
Scroll to Top