Jak zostać radnym?

Przeczytaj poradnik dla kandydatów autorstwa radnego miasta

Radny miasta

Chciałbyś zostać radnym w swojej miejscowości?

Przeczytaj najważniejsze informacje o kompetencjach, obowiązkach, wynagrodzeniu radnego miasta.

jak zostać radnym miasta

Rada miasta w skrócie

Kto rządzi w radzie miasta?

Na czele rady miasta stoi Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybrani spośród radnych. Rada ma również komisje, na czele których stoją Przewodniczący.

Przepisy

Wszystkie przepisy dotyczące samorządu – rady miasta, wójtów, rady powiatu i sejmiku województwa, znajdziesz w ustawie o samorządzie gminnym – link

Osoba, która jest obywatelem Polski lub obywatelem Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Zarobki

W gminach między 15 i 100 tys. mieszkańców dieta może wynosić max. 3220,96 zł miesięcznie. W najmniejszych gminach max. 2147,30 zł. Radni gmin pow. 100 tys. mieszkańców mogą liczyć na 4294,61 zł diety.

Liczba radnych

W skład rady wchodzą radni w liczbie od 15 w gminach do 20 tys. mieszkańców, 21 (do 50 tys.), 23 (do 100 tys.) lub 25 (do 200 tys.). Na każde dalsze 100 tys. mieszkańców – 3 radnych.

Gdzie można kandydować

Możesz kandydować do rady miasta w gminie, w której jesteś zameldowany i wpisany do rejestru wyborców. Jeśli nie posiadasz zameldowania, możesz wpisać się do rejestru w urzędzie gminy.

Pozostałe jednostki samorządu

rada powiatu jak zostać radnym

Radny powiatu

Jeśli interesują Cię wybory na radnego powiatu, przeczytaj najważniejsze informacje o obowiązkach, kompetencjach i wynagrodzeniu radnego powiatu.

Radny sejmiku województwa

Masz zamiar startować w wyborach na radnego sejmiku województwa? Sprawdź wymagania, uprawnienia i zarobki radnego sejmiku województwa.

sejmik województwa jak zostać radnym

Autor poradnika

Łukasz Chrząszcz

Radny miasta Wodzisław Śląski, przewodniczący komisji budżetu oraz członek komisji sportu i promocji. Właściciel agencji internetowej XZT.PL oraz kilku serwisów www. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.